Uchwała na XX-lecie rządu Mazowieckiego: Kto za? Kto przeciw?

Po burzliwej debacie posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli uchwałę na XX-lecie powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Kto głosował za, a kto był przeciw?