Szkolenie dla pracowników socjalnych: czterogwiazdkowy hotel, spa…

Dziewięć dni w czterogwiazdkowym hotelu ze spa w Kudowie Zdroju. Obiad obowiązkowo trzydaniowy. I nie więcej niż 3,5 godziny zajęć dziennie. Tak Dolny Śląsk podnosi kwalifikacje pracowników pomocy społecznej do pracy z rodzinami zagrożonymi patologią.