Sprawa Barbary Blidy: zatarty ślad ABW

Po wizytach agentów ABW w areszcie u Barbary Kmiecik – głównego świadka obciążającego Barbarę Blidę – nie został żaden ślad.