Sąd Najwyższy rozstrzygnął: rower jest pojazdem

Wątpliwość pojawiła się przy okazji rozpatrywania skargi prokuratora generalnego na wyrok wydany przez częstochowski sąd grodzki. Chodziło o mężczyznę ukaranego za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu.