Mrożenie zarodków dzieli PO ws. in vitro

W piątek do marszałka Sejmu klub PO prześle dwa projekty dotyczące zapłodnienia in vitro. Dziś autorzy konkurencyjnych projektów w tej sprawie – Jarosław Gowin i Małgorzata Kidawa-Błońska – nie doszli do kompromisu; pozostaje jeden punkt sporny – kwestia mrożenia zarodków.