Kardynał Dziwisz robi Asyż w Krakowie

Unikalna impreza w polskim Kościele! Do Krakowa zjadą w niedzielę liderzy wielu religii. Prof. Zbigniew Pasek, religioznawca: – To krok na rzecz powrotu do tradycji polskiej tolerancji religijnej, która została po 1989 r. poważnie zachwiana.