Julia Tymoszenko już w Gdańsku

Ok. godz. 11.20 na lotnisku w Gdańsku wylądował Ił-62 z premier Ukrainy Julią Tymoszenko.