iPhone też szpieguje

Okazuje się, że nie tylko Palm Pre ma poważne problemy z zarządzaniem
wrażliwymi danymi na temat swojego użytkownika i tym, co w danej
chwili on robi. Również niektóre aplikacje stworzone dla iPhone’a są
na bakier z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. W dodatku ilość
gromadzonych przez nie danych w wielu przypadkach jest jeszcze
większa, niż przez produkt firmy Palm.