Gorszy rodzic, czyli matka jest tylko jedna

Czy ojciec, który przyjechał z dzieckiem do sklepu, może zająć parking ?dla matki z dzieckiem?? Nie może. Nawet gdy samotnie wychowuje swoje pociechy. – Kobiety są słabsze i częściej robią zakupy – usłyszeliśmy tłumaczenie