„Edukacja i płace nauczycieli to priorytet”

Katarzyna Hall zadeklarowała, że priorytetem rządu nadal są: edukacja, jej jakość, docenianie nauczycieli oraz podniesienie ich wynagrodzeń w dłuższej perspektywie. Mówiła o tym podczas rozpoczętego dziś w Warszawie trzydniowego seminarium zorganizowanego przez Międzynarodówkę Edukacyjną.