Dolnośląscy kombatanci potępiają próby fałszowania historii

Upływ czasu i topniejące szeregi świadków nie powinny prowadzić ani do historycznej amnezji, ani do fałszowania historycznej prawdy – napisali dolnośląscy kombatanci w wystosowanym dziś oświadczeniu z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.