Co oznacza termin „ludobójstwo”? Tłumaczą RPO i IPN

Janusz Kochanowski wystosował wyjaśnienia znaczenia pojęcia ludobójstwo. Według niego, to zbrodnia niszczenia grup narodowych, rasowych i religijnych. Nie oznacza bezpośredniego zniszczenia całego narodu, a raczej plan rozmaitych działań, skierowanych na zniszczenie istotnych podstaw życia grup narodowych w celu ich zniszczenia. .