CBŚ donosi na CBA

Gdańskie CBA tropi funkcjonariuszy tamtejszego CBŚ. Policjanci są przekonani, że agenci skrycie ich obserwują, podsłuchują i namawiają gangsterów do fałszywych zeznań. Gdy policja próbuje dowiedzieć się, o co chodzi, kluczowy świadek wiesza się w celi na pętli z bandaża