Biznesmen podejrzany o pedofilię i wykorzystywanie seksualne bezkarny?

Biznesmen podejrzany o wykorzystywanie seksualne i pedofilię wobec niepełnosprawnych umysłowo uczennic został decyzją sądu zwolniony z aresztu i jakiegokolwiek poręczenia majątkowego.