Wyniki LG w 3Q2011

W III kwartale 2011 roku LG wypracował zysk netto na poziomie -382,6 mln dolarów. Dział komórkowy zanotował stratę na poziomie ponad 128 mln dolarów.