Wigilia u mariawitów

To niewielka wspólnota chrześcijan w Polsce, która wyłoniła się z kościoła rzymskokatolickiego. Mariawityzm wyznaje w naszym kraju około 30 tysięcy osób. Nazwa odłamu pochodzi od łacińskich słów Mariae vitam (imitantes), które oznaczają: Maryi życie naśladujący.