WiFi 802.11n oficjalnie

Organizacja IEEE, zajmująca się standaryzacją rozwiązań m.in. z dziedziny elektroniki, uznała bezprzewodowy standard przesyłu danych 802.11n za oficjalny. Do tej pory funkcjonował on jako „szkic”, co miało pomóc producentom w opracowywaniu własnych, zgodnych ze standardem rozwiązań.