Vodafone musi zapłacić 2,2 mld funtów zaległego podatku CIT

Brytyjski Sąd Najwyższy odrzucił apelację sieci Vodafone od wyroku nakazującego jej zapłacenie 2,2 mld funtów zaległego podatku CIT. W uzasadnieniu Sąd uznał, że nie doszukał się żadnych okoliczności łagodzących, które byłyby w stanie zmienić wydany wcześniej wyrok.