UKE szacuje przyrost łączy do 2012 roku

UKE szacuje, że całkowity wzrost popytu na stacjonarne usługi szerokopasmowe w latach 2010 – 2012 wyniesie od 1,1 do 1,5 mln dostępów, a popyt na usługi mobilnego dostępu szerokopasmowego może spowodować wzrost tego segmentu rynku o kolejny milion dostępów.