Traktat Lizboński: Losy Irlandii w rękach wyborców

„Irlandczycy sporo zaryzykują odrzucając Traktat Lizboński” – takie anonimowe pogróżki słychać wśród dyplomatów w Brukseli. Jeden z nich stwierdził nawet, że jeśli Irlandia odrzuci w październikowym referendum traktat, straci swojego komisarza w Komisji Europejskiej.