„Rzeź niewiniątek mało prawdopodobna”

Ucieczka do Egiptu była – według Ewangelii św. Mateusza – sposobem na uratowanie małego Jezusa przed rzezią niewiniątek. Samą rzeź historycy poddają w wątpliwość twierdząc, że jest mało prawdopodobne, by informacja o takim wydarzeniu nie pojawiła się w innych niż chrześcijańskie źródłach.