Rząd wyjaśnia, że zrobił jeszcze mniej

Pisaliśmy, że rząd Donalda Tuska nie zrealizował własnego planu, nie uchwalając 38 z 96 projektów ustaw, które miały być skierowane do Sejmu w tym roku.
Zapytana o powody opóźnień Kancelaria Premiera właśnie dopowiedziała, że z realizacją planu jest jeszcze gorzej; rząd nie uchwalił aż 44 z 96 zaplanowanych projektów ustaw!