RPP kończy sześcioletnią kadencję

Rada Polityki Pieniężnej dziś w starym składzie spotyka się po raz ostatni. Przez ostatnie sześć lat trzech ludzi prezydenta, trzech Sejmu i trzech Senatu co miesiąc decydowało o oprocentowaniu naszych kredytów i lokat. A co przez tę kadencję RPP udało się osiągnąć?