RPO za łatwiejszym nadawaniem statusu uchodźcy

Zasady przyznawania statusu uchodźcy powinny być mniej restrykcyjne – wynika z kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich, którą przeprowadzono w ośrodkach dla uchodźców w Dębaku i Radomiu. To w Radomiu mieszkała większość Czeczenów i Gruzinów, którzy w ubiegłym tygodniu zorganizowali protest, skarżąc się na trudne warunki życia w Polsce. Zdaniem RPO, radomska placówka wymaga też remontu i dofinansowania.