Pre zaczyna wyciągać Palma z tarapatów

Przynoszący straty od ponad 2 lat Palm, odnotował niższe straty, niż oczekiwali analitycy. Pomógł nowy model – Pre.