Polański? Kładę areszt na waszeci! (Montaż zamiast komentarza)

Część 1. Motta

Ale zemsta, choć leniwa,
Nagnała cię w nasze sieci;
Ta karczma ‘Rzym’ się nazywa,
Kładę areszt na waszeci.

Adam Mickiewicz „Pani Twardowska”