Ostrzeżenia przed burzami i ulewami dla połowy Polski

Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w południowej i wschodnie Polsce. Dla województw śląskiego i małopolskiego IMiGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dla województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.