NEC i Casio Hitachi łączą działy mobilne

Firmy NEC oraz Casio Hitachi Mobile Communications poinformowały, że połączą wybrane działy swoich spółek W efekcie powstanie podmiot, którego zadaniem będzie opracowywanie nowych produktów mobilnych.