Na Litwie mogły istnieć dwa tajne więzienia CIA

Do takich wniosków doszła specjalna komisja parlamentu w Wilnie. Według jej ustaleń, litewski wywiad wojskowy współpracował z Amerykanami w tajemnicy przed władzami państwowymi w Wilnie. Nie ma jednak dowodów na to, że więzienia zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.