Młodzi Socjaliści do MEN: usunąć krzyże ze szkół

Stowarzyszenie Młodzi Socjaliści zwróciło się do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall z apelem o usunięcie symboli religijnych ze szkół. W odpowiedzi na apel rzecznik MEN przypomina, że o wywieszeniu krzyży w szkole decyduje jej cała społeczność, a nie dyrektor placówki czy minister.