Mieszkańcy Bangkoku masowo uciekają przed powodzią

Mieszkańcy Bangkoku masowo uciekają przed powodziąTysiące mieszkańców Bangkoku usiłują na wszelkie sposoby wydostać się z zagrożonego powodzią miasta, podczas gdy inni próbują wznosić prowizoryczne wały wokół swoich domów. Utrzymująca się od połowy lipca wielka woda to najgorsza od 50 lat powódź w Tajlandii.