Media czarno widzą przyszłość strefy euro

"Powstanie Europa dwóch prędkości, w eurolandzie wybuchnie bezprecedensowa fala głodowych zamieszek". To przepowiednia francuskiego dziennika "Liberation", według którego jedyną trwałą bronią przeciwko kryzysom finansowym na naszym kontynencie jest stworzenie federalnej strefy euro – na wzór Stanów Zjednoczonych. Niemieckie media również nie są przekonane do rozwiązań, zastosowanych przez eurogupę.