Lustracja Grynberga w Trybunale

Przepisy ustawy o IPN odmawiające posądzanym o współpracę z bezpieką wglądu do materiałów zgromadzonych na ich temat są niezgodne z konstytucją – uważa pisarz Henryk Grynberg.