Linia Mołotowa: Pas bunkrów, który podzielił nasz kraj

Dziś 17 dzień września. 70 lat temu wojska sowieckie wkroczyły do Polski, dzieląc nasz kraj z hitlerowskimi Niemcami. Tej granicy ciągnącej się praktycznie od morza po Bieszczady strzegł pas bunkrów i umocnień, tzw. Linia Mołotowa.