Kryzys nadal trzyma się nieźle

O tym, że kryzys ciągle trwa, wiedzą najlepiej ci, którzy starają się o kredyt. To właśnie oni najbardziej odczuli skutki załamania się światowej gospodarki. W rok po wybuchu tej bomby zegarowej sprawdzamy, jak wygląda rynek kredytowy w Polsce.