KE apeluje o niższą asymetrię dla CenterNetu

Komisja Europejska ponownie przypomina UKE, że nie powinien bezzasadnie, jej zdaniem, przedłużać odstępstw umożliwiających niektórym operatorom naliczanie wyższych stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej. Poprzednio chodziło o P4, a teraz – o CenterNet.