Jak to jest z polską gospodarką. Dobrze? Czy źle?

Nagła zmiana poglądów? Lech Kaczyński na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku chwalił polską gospodarkę, choć jeszcze w maju, podczas trwającego 36 minut orędzia w Sejmie, prezydent pytał: Co rząd zamierza uczynić w obliczu kryzysu?