Irlandczycy coraz częściej donoszą

W 2009 roku w Irlandii odnotowano ponad pięciokrotny wzrost liczby anonimowych donosów do władz na przyjaciół, sąsiadów i członków rodziny, nadużywających systemu świadczeń socjalnych – pisze „Irish Independent”. Ma to związek z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej kraju, co przekłada się na większą podejrzliwość w stosunkach międzyludzkich i mniejsze opory przed donoszeniem do władz.