Fuzja TP z Orange?

Narodowy operator stacjonarny nie wyklucza, że może dojść do fuzji z jego komórkowym ramieniem. Urząd Komunikacji Elektronicznej nie widzi przeszkód w ewentualnym połączeniu. Obawia się go jednak konkurencja – pisze Parkiet.