Fasada runęła z hukiem. Samowola budowlana?

Runęła fasada XIX-wiecznej zabytkowej kuźni. Sąsiadów od dawna niepokoiły roboty, które prowadził właściciel budynku. Alarmowali konserwatora zabytków i nadzór budowlany. Na próżno