Ełk: Wybuchowe znalezisko w szkole

Pociski i zapalniki artyleryjskie oraz inne elementy broni palnej znaleziono w piwnicy jednej ze szkół średnich w Ełku. Przedmioty najprawdopodobniej pochodzą z okresu drugiej wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko zostało zabezpieczone przez policyjnych minerów – pirotechników i saperów. Policja wyjaśnia obecnie, w jaki sposób broń znalazła się w placówce.