Dokument MON: nowa strategia obronności

Nowa strategia obronności wypełnia lukę istniejącą w dokumentach koncepcyjnych – uważa szef MON Bogdan Klich. Dokument – jak ocenia minister – ułatwi resortowi obrony planowanie rozwoju armii. W dokumencie oceniono, że prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego na dużą skalę w dającej się przewidzieć perspektywie jest niskie, ale nie można wykluczyć wystąpienia w pobliżu granic konfliktu o charakterze lokalnym