Błąd rzeczoznawców mógł przyczynić się do katastrofy budowlanej w Bytomiu-Karbiu

Według specjalistów z Wyższego Urzędu Górniczego, rzeczoznawcy popełnili błąd, bo przed rozpoczęciem wydobycia węgla pod Bytomiem-Karbiem nie sprawdzili wszystkich budynków – ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek.