5 lub 10 zł na stacjonarne i wewnątrzsieciowe w Sami Swoi

Od 23. września w Sami Swoi startuje nowa promocja dla użytkowników Sami Swoi, którzy mają dodatnie saldo konta i co najmniej 30-dniowy staż w sieci.